Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,96%

Từ đầu năm đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 4,96%  so với cùng kỳ năm 2015.

gach%20%28490%20x%20335%29

Sản xuất gạch bê tông tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bảo Ngọc, xã Quảng Hưng (Quảng Uyên).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chủ yếu tập trung ở ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng vi kim loại và ngành sản xuất, phân phối điện. Cụ thể: Ngành khai thác manggan và các sản phẩm của manggan tăng 66,48%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,82%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 46,75%; ngành cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải tăng 14,22%; điện thương phẩm tăng 50,14%; gạch xây tăng 24,08%; xi măng tăng 47,72%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng do các nhà máy sản xuất xi măng, gạch xây, in, chế biến tre trúc, sản xuất cung cấp nước, sản xuất phôi thép, fêrô mangan các loại  trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động, sản xuất. Một số doanh nghiệp lớn đi vào sản xuất ổn định.

Theo baocaobang.vn