Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2014 tăng 9,92%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11/2014 tăng 9,92%  so với tháng trước. Các sản phẩm tăng so với tháng 10/2014 gồm: đá xây dựng tăng 102,9%, cát tự nhiên các loại tăng 32,53%, gạch xây tăng 29,63%, xi măng tăng 24,2%, quặng manggan tăng 8,23%, điện thương phẩm tăng 1,77%.

 

 
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Tính chung 11 tháng năm nay tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp giữa các ngành tăng, giảm không đồng đều: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn có mức tăng cao nhất so với các ngành khác với mức tăng 17,72%, trong đó: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 22,8%, sản xuất kim loại tăng 22,28%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 12,69%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,74%. Riêng ngành khai khoáng có chỉ số sản xuất giảm 23,84%, trong đó: khai thác quặng kim loại giảm 20,73%, khai khoáng khác giảm 29,17%.

Trong 11 tháng, một số sản phẩm công nghiệp đạt tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước như: đường tăng 22,8%; manggan và các sản phẩm của manggan tăng 22,28%; điện thương phẩm tăng 18,31%; nước uống được tăng 3,61%. Bên cạnh đó một số sản phẩm có mức sản xuất giảm so với cùng kỳ năm 2013, do lượng sản phẩm tồn kho nhiều, sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, nguyên vật liệu đầu vào tăng nên sản xuất cầm chừng, các sản phẩm: quặng manggan giảm 5,84%; cát tự nhiên các loại giảm 8,05%; gạch xây giảm 8,62%; điện sản xuất giảm 14,71%; xi măng giảm 20,64%; đá xây dựng giảm 49,37%; quặng sắt giảm 62,91%.

D.L-K.C