Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2015 giảm 55,34%

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2015 giảm 55,34%  so với tháng trước, so với cùng tháng năm 2014, giảm 75,44%. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành giảm 27,65%. Trong đó ngành Khai khoáng giảm 30,84% ; ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 29,55%; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 28,06%; ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có chỉ số sản xuất đạt gần bằng năm trước (99,85%).

sxcn

Công nhân Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng vận chuyển, bốc xếp gạch

Trong 4 tháng đầu năm 2015, các sản phẩm tăng so với cùng kỳ rất ít, các sản phẩm tăng như: quặng maggan tăng 294,06%; đá xây dựng tăng 40,09%; cát tự nhiên các loại 20,18%. Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ: nước uống được giảm 1,53%; quặng sắt giảm 7,92%; gạch xây giảm 12,67%; đường giảm 17,52%; điện thương phẩm giảm 28,41%; xi măng giảm 37,05%; điện sản xuất giảm 39,57%; manggan và sản phẩm của maggan giảm 40,7% và gang thỏi giảm 44,11%.

D.L - K.C