Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2015 giảm nhẹ

Theo Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2015 giảm 1,54% so với tháng trước và tăng 44,86% so với cùng kỳ năm 2014; Cụ thể: ngành khai khoáng tăng cao với mức tăng 121,46%, trong đó khai thác quặng kim loại tăng 187,34%, khai khoáng khác tăng 81,74%; mặt khác do năm 2014, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng Một nên chỉ số sản xuất tháng Một năm nay tăng cao hơn năm 2014.

 

Ảnh minh họa

Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng có mức tăng cao nhất 121,46% so với cùng kỳ năm 2014, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 26,57%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,28%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,99%.

Trong tháng, các đơn vị sản xuất sản phẩm đẩy nhanh tiến độ sản xuất để chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng sau. Hầu hết các sản phẩm đều có mức tăng so với cùng kỳ năm 2014, tăng cao nhất là Quặng manggan và các sản phẩm của manggan, tăng 288,92% do Công ty cổ phần khoáng sản Tây giang các tháng trước nghỉ bảo dưỡng máy móc thiết bị nay đã hoạt động trở lại; Cát tự nhiên các loại tăng 117,29%; Manggan và sản phẩm của manggan tăng 47,78%; Đá xây dựng tăng 36,54%; Gạch xây tăng 19,07%; Xi măng tăng 17,36%; Điện thương phẩm tăng 10,21%; Đường tăng 7,35%; Quặng sắt tăng 5,97%; Nước uống được tăng 5,26%. Duy nhất có ngành Điện sản xuất giảm 11,49% do đang là mùa khô, lưu lượng nước ít, không đủ nước để chạy hết công suất nên sản lượng điện giảm.

DL-KC