Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017

Ngày 10/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017. Toàn văn Chỉ thị như sau:

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được các sở, ban, ngành và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở và đạt được một số kết quả nhất định. Số vụ cháy rừng, phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép giảm so với những năm trước đây.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng do diễn biến phức tạp của thời tiết, sự bất cẩn của người dân. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố

          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, chỉ đạo chính quyền cấp xã nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đặc biệt là các huyện biên giới và các huyện có vùng giáp ranh với tỉnh lân cận.

          - Thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn;

          - Chỉ đạo công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng, cương quyết thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để thực hiện trồng rừng;

          - Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Rà soát, kiện toàn, các ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ; kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn;

          Chủ tịch UBND huyện, Thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng xảy ra trên địa bàn được giao quản lý.

          2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm

          - Tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các khu rừng có nhiều loài gỗ quý hiếm, có diễn biến phức tạp về tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định của pháp luật;

          - Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, Thành phố chủ động tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo chủ rừng, các lực lượng liên quan, chính quyền cấp xã thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; giám sát chặt chẽ việc đưa phương tiện, công cụ cơ giới vào rừng; quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ theo đúng quy định;

          - Phối hợp với UBND các huyện, Thành phố, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn ứng trực 24/24 giờ, xử lý khi xảy ra cháy rừng; tổ chức lực lượng trực để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép;

          - Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Cục Kiểm lâm trong trường hợp cần thiết.

          3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

          Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo ứng phó kịp thời với các tình huống cháy rừng xảy ra; đồng thời chủ động và phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ rừng.

          4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng

          Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng thời lượng phát sóng, kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo nguy cơ cháy rừng./.

PV

Các tin tức khác