Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng tại Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 13/CT-UBND
Ngày ban hành: 21/9/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Các văn bản khác