Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015

Số ký hiệu: 09/CT-UBND
Ngày ban hành: 25/5/2015
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Phân loại: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác