Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/4/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn tỉnh.

vk

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, VK, VLN, CCHT.

Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả và kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý mọi trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm.

Sở Công thương, Chi cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo, VK, VLN.

Các trường học lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến pháo với nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

Kim Cúc

Các tin tức khác