Chủ tịch UBDN tỉnh chỉ đạo phối hợp với Kho bạc Nhà nước trong công tác thanh tra chuyên ngành

Số ký hiệu: 78/UBND-TH
Ngày ban hành: 15/1/2016
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác