Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường tỉnh 208

Ngày 25/9/2018,  UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3016/UBND-GT chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường tỉnh 208.

CT%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20ki%E1%BB%83m%20tra%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20l%E1%BB%99

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện triển khai dự án tỉnh lộ 208 .

Ngày 11/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 517/TB-VP chỉ đạo UBND huyện Phục Hòa đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng công trình: Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án Đường tỉnh 208 qua địa phận huyện Phục Hòa có chiều dài khoảng 30km mới tạm giao cho đơn vị thi công 5km. Như vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trên là rất chậm, ảnh hướng lớn đến tiến độ thi công hoàn thành dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh.

Để triển khai thi công hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ dự án trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND huyện Phục Hòa chỉ đạo quyết liệt Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện hết sức khẩn trương trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường tỉnh 208, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công chậm nhất trong tháng 10/2018.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Phục Hòa trong công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo quyết liệt đơn vị thi công huy động tối đa máy móc thiết bị để bố trí nhiều mũi thi công đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.

D.L

Các tin tức khác