Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công Văn số 1812/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

hien%20truong%20%28600%20x%20389%29

Một vụ cháy phòng làm việc tại tầng 3, khu vực làm việc tạm của Trung tâm Y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thông Nông xảy ra vào hồi 16h ngày 26/5/2018

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triêt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC"; Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 10/6/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 47 - CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện công tác PCCC tại ngành, địa phương, cơ qua, đơn vị mình, tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn PCCC không để cháy nổ xảy ra. Chủ động, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, coi đó là nòng cốt làm công tác PCCC tại cơ sở; định kỳ hàng năm chủ động phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH  cho lực lượng này.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác PCCC và CNCH  phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra công tác PCCC tất cả các cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó tập trung kiểm tra các nhà cao tầng, các bệnh viện, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao... Quá trình kiểm tra cần tập trung phát hiện và hướng dẫn khắc phục các tồn tại, thiếu sót về mất an toàn PCCC, các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Cao Bằng tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự, phối hợp với cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên các trang báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng.

D.L

Các tin tức khác