Chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 12 đối tượng

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1792/QĐ-UBND, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 12 đối tượng là người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc từ trần) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền 30.000.000 đồng.

Bao Lam (450 x 600)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh minh họa)

Trong đó, thành phố Cao Bằng có 8 người và huyện Thông Nông có 4 người được hưởng chế độ theo quy định của Chính phủ.

 Việc giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng, tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở các địa phương.

D.L

Các tin tức khác