Chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 19 đối tượng

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/3/2017, UBND tỉnh Cao Bằng có Quyết định số 314/QĐ-UBND, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 19 đối tượng là người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc từ trần) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền 51.900.000 đồng.

Bao Lam (450 x 600)_0

Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh minh họa)

Trong đó, các huyện Thạch An 17 người, Hà Quảng 01 người, Thành phố 01 người. Căn cứ theo số năm tham gia kháng chiến, các đối tượng được hưởng chế độ theo các mức quy định của Chính phủ.

Việc giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng, tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở các địa phương.

N.A

 

Các tin tức khác