Chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 9 trường hợp

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; ngày 14/2/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 137/QĐ-UBND, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 9 đối tượng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền 22.500.000 đồng.

Việc giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng, tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở các địa phương.

 

D.L

 

Các tin tức khác