Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng

của Địa phương (nước ngoài)

Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

*  Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Bản thảo tin, bài phát biểu dự kiến đăng;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Giấy phép

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu 05/BTTTT: Đơn đề nghị đăng tin, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam.

(Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Luật Báo chíLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 05.doc27.5 KB

Mức độ: