Cho phép họp báo (nước ngoài)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cho phép họp báo (nước ngoài)

Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại tỉnh Cao Bằng gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Văn bản chấp nhận

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu 02/BTTTT: Đơn đề nghị/thông báo họp báo

(Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

- Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.

- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Luật Báo chíLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 02.doc29 KB

Mức độ: