Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

 

Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận vào đơn đề nghị chuyển nhượng, trả lại 01 bản cho cơ quan, tổ chức đề nghị chuyển nhượng máy, 01 bản lưu hồ sơ và cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

-        Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

-        Dịch vụ công trực tuyến;

-        Qua hệ thống bưu chính.

 

 

Hồ sơ

- Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (02 bản);Số lượng: 01

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng máy;Số lượng: 01

- Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: