Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận vào đơn đề nghị chuyển nhượng máy, 01 bản lưu hồ sơ và cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng máy theo mẫu (02 bản);

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức được chuyển nhượng máy;

-Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

   05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Xác nhận.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 08 - Phụ lục : Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 Không có

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

   - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

 

 

             

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 08.doc29.5 KB

Mức độ: