Cuộc họp về xuất bản "Bản tin đối ngoại Cao Bằng"

Ngày tháng VB: 
13/6/2014
Số/ký hiệu: 
171/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở TT&TT; Sở Ngoại vụ