Dịch vụ cấp điện mới từ điện trung áp (cấp điện áp 22KV, 35KV)