Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/11, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1764/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lưu trữ; đo đạc bản đồ và viễn thám; hoạt động thuộc lĩnh vực đất đai; khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu và hoạt động lĩnh vực Môi trường.

Căn cứ Danh mục trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

D.L

Các tin tức khác