Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, 6 nhóm dịch vụ do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ gồm:

1. Nhóm dịch vụ chăm sóc người có công có dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công.

2. Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nhóm dịch vụ việc làm có dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động; dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối thị trường lao động.

4. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: có dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng; người cần nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động thuộc dự án chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

5. Nhóm dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em: dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội gồm: sàng lọc và tiếp nhận đối tượng; đánh giá nhu cầu chăm sóc đối tượng dài hạn; kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu; xây dựng kế hoạch chăm sóc; tổ chức thực hiện kế hoạch chăn sóc; cung cấp chỗ ở, thức ăn, quần áo và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt; quản lý đối tượng; xác minh, tiếp xúc với gia đình của đối tượng; hỗ trợ đối tượng về gia đình, cộng đồng; tổ chức giáo dục; dạy nghề, kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; chăm sóc y tế; tư vấn, trợ giúp đối tượng trở về cộng đồng.

6. Nhóm dịch vụ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội: tư vấn dự phòng nghiện ma túy, tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập.

 

D.L

Các tin tức khác