Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN

Số ký hiệu: 2087 / BHXH-QLT
Ngày ban hành: 27/12/2018
Người ký: Nguyễn Thị Thanh Oanh
Phân loại: Thông tin người nợ thuế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Khen thưởng, xử phạt
Các văn bản khác