Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018 là 17 người, giám định theo các lĩnh vực chuyên môn gồm: điện, công nghệ hóa học Polyme; điện tử viễn thông, văn hóa, lâm nghiệp, trồng trọt, quản trị doanh nghiệp, thương mại quốc tế, kỹ thuật tự động hóa, địa chất khoáng sản, kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và Công nghiệp, dược, cầu đường, thanh tra lao động.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố danh sách người giám định theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

D.L

 

Các tin tức khác