Danh sách tổ chức bán đáu giá chuyên nghiệp và đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 09/02/2017, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành Công văn số 79/STP-BTTP, về việc công bố Danh sách tổ chức bán đáu giá chuyên nghiệp và đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp gồm 02 tổ chức, đó là:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, Số 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

- Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt tại Cao Bằng, Số nhà 21, tổ 22, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đấu giá viên gồm có 08 người, đó là:

- Nông Chấn Thanh, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

- Lê Văn Thiệu, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

- Đặng Anh Tiến, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

- Đàm Thị Hồng Chuyên, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

- Lê Văn Hòe, Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt  tại Cao Bằng

- Trần Đình Nghĩa, Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt tại Cao Bằng

- Nguyễn Đình Hưng, Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt tại Cao Bằng

- Trần Trung Nguyên, Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt tại Cao Bằng

N.A

Các tin tức khác