Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 ước đạt 3.716 tỷ đồng

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2018, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm, các nhà máy thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần gia tăng sản lượng và giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu biểu như: Nhà máy thủy điện Mông Ân, Hoa Thám, Tiên Thành, Hòa thuận, Thân Giáp.

duong (2942 x 1742)

Công nhân Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đóng gói sản phẩm xuất ra thị trường.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 ước đạt 3.716 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2017, bằng 92,2% kế hoạch năm. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng đạt 108,6 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2017, bằng 93,9% KH; Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.291,9 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2017, bằng 91,9%KH; công nghiệp điện đạt 270,5 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2017, bằng 95,1% kế hoạch; công nghiệp nước và xử lý rác thải đạt 45,3 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017, đạt 100% kế hoạch. Một số sản phẩm công nghiệp tăng so với năm 2017 và kế hoạch đề ra như: Quặng mangan, đường, cát tự nhiên, điện sản xuất, điện thương phẩm. Tuy nhiên, một số đơn vị, doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất do thị trường tiêu thụ chậm, năng lực cạnh tranh kém, thiếu nguyên liệu đầu vào cho sản xuất... nhiều sản phẩm giảm so với năm 2017 và không đạt kế hoạch đề ra như: quặng sắt nguyên khai, đá xây dựng, xi măng, chiếu trúc, phôi thép.

D.L - K.C