Giảm thời gian tiếp cận điện năng

Ngày 30/3/2018,  UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 790/UBND - KSTT, về việc giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

infonet_dien_luc_da_nang_anh8

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn được thực hiện thống nhất theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh.

Sở Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thực hiện rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Mục I Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ. 

Hải Hà

 

 

 

Các tin tức khác