Giấy phép quy hoạch

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Giấy phép quy hoạch

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Sau khi xem xột hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian thẩm định và thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép quy hoạch.

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của tổng mức đầu tư dự kiến của dự án đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính quy định (Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) (Mẫu 1)

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) (Mẫu 3)

 (Theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Tải mẫu 01 tại đây763 KB
Microsoft Office document icon Tải mẫu 3 tại đây763.5 KB

Mức độ: