Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

 

Trình tự thực hiện

-   Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.

-   Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

-    Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Hoặc qua hệ thống bưu chính

- Qua mạng Internet

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn).Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: