Hà Quảng: Đầu tư 510 triệu đồng làm đường liên xóm Cha Vạc - Co Phầy

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Vân An (Hà Quảng) vận động nhân dân khởi công xây dựng 3 km đường liên xóm Cha Vạc - Co Phầy, tổng kinh phí 510 triệu đồng do Viện Kinh tế - Kỹ thuật thuốc lá tài trợ.

 
        Nhân dân xã Vân An (Hà Quảng) làm đoạn đường liên xóm Cha Vạc - Co Phầy.     

Để thi công đoạn đường này, xã tổ chức giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân 2 xóm tự nguyện hiến 10.500 m2 đất rẫy; huy động nhân dân các xóm trong xã đến giúp thi công. Theo thiết kế, đoạn đường liên xóm Cha Vạc - Co Phầy có chiều rộng 3,5 m, mặt đường rải cấp phối. Đến nay, nhân dân đã đóng góp hơn 600 ngày công lao động đào đắp hàng nghìn m3 đất, đá. 

Hai xóm Cha Vạc, Co Phầy có 60 hộ dân tộc Nùng sinh sống, kinh tế chậm phát triển. Con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, trao đổi hàng hóa.  

Theo baocao bang.vn