Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và Thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1302/HD-UBND
Ngày ban hành: 11/5/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Lao động, Thương binh, Xã hội
Các văn bản khác