Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015), 70 năm Ngày thành lập Công an Cao Bằng (22/8/1945-22/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015)

Số ký hiệu: 81-HD/BTGTU
Ngày ban hành: 13/5/2015
Người ký: Đàm Viết Hà
Phân loại: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy
Lĩnh vực văn bản: Văn bản của Đảng
Các văn bản khác