Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Số ký hiệu: 72-HD-BTGTU
Ngày ban hành: 25/12/2014
Người ký: Đàm Viết Hà
Phân loại: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy
Lĩnh vực văn bản: Văn bản của Đảng
Các văn bản khác