Hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Ngày 21/8, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành Công văn số 657/STP-PBGDPL về hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Thực hiện Công văn số 2678/BTP-PBGDPL ngày 02/8/2017 của Bộ Tư pháp, về việc hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ từ dễ đến khó. Thời gian thi được tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, bao gồm 4 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho các cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Để khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia tìm hiểu pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia cuộc thi.

Người tham gia dự thi truy cập địa chỉ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/hom.aspx hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://sotuphap.caobang.gov.vn.

N.A

 

 

 

 

Các tin tức khác