Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 là “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”.

.

Ảnh minh họa

Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 và các khuyến nghị của Công ước Đa dạng sinh học, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức một số hoạt động sau:

1. Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học.

2. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh; không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động nuôi, trồng, khai thác bền vững các loài sinh vật, các giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, dược liệu và chế biến.

3. Tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít-tinh kỷ niệm, các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự theo chủ đề của Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2019; treo băng rôn, khẩu hiệu để phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động tuyên truyền phù hợp khác tại cơ quan, địa phương.

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 như sau:

Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta

Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống

Trước khi chặt 1 cây, hãy trồng một rừng cây

Tất cả vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên

Hãy dừng việc buôn bán động vật hoang dã

Không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã

Bảo vệ rừng cũng có nghĩa là bạn đang bảo vệ các loài động vật hoang dã

Hãy chung tay góp sức bảo vệ môi trường sống của các loài động vật hoang dã, cũng là bảo vệ cho chính môi trường của chúng ta.

Sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/6/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D.L

Các tin tức khác