Hạ Lang: Phấn đấu có 13 xã đạt 8 tiêu chí XDNTM trở lên

Ngày 27/3, huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

 
        
Các đại biểu dự Hội nghị.    

4 năm triển khai thực hiện Chương trình, đến nay, hạ Lang có 11 xã được phê duyệt quy hoạch XDNTM, trong đó có 10 xã được phê duyệt Đề án XDNTM và 7 xã công bố quy hoạch. Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển từ năm 2010 đến hết năm 2014 hơn 36 tỷ đồng, với 15.171 lượt hộ dân được hưởng lợi. Mở 65 lớp tập huấn, đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.552 học viên tham gia; làm 32 tuyến đường bê tông vào các ngõ, xóm, tổng chiều dài 16 km với kinh phí gần 4 tỷ đồng; có 135 nhà văn hóa xóm, 3 nhà văn hóa xã và thị trấn được đầu tư trang thiết bị.

Thu nhập và đời sống của người nông dân nông thôn ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 52,13% năm 2011 xuống còn 25,75% đầu năm 2015. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường; 100% xã có trạm y tế, trong đó có 7 trạm đạt chuẩn Quốc gia về y tế, 100% người dân trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế. Trên 70% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Huyện có 2 xã đạt 8 tiêu chí, 5 xã đạt 7 tiêu chí, 5 xã đạt 6 tiêu chí và 1 xã đạt 1 tiêu chí XDNTM.

Hết năm 2015, huyện phấn đấu có 13 xã đạt từ 8 tiêu chí trở lên, có 1 xã đạt  10 tiêu chí; đến năm 2020 có 2 xã đạt 19 tiêu chí; 1 xã đạt 16 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 11 tiêu chí và 6 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. 50% đường liên xã được bê tông hóa đạt chuẩn, 10 xã cơ bản đạt tiêu chí chợ nông thôn, 7 xã đạt tiêu chí nhà ở khu dân cư…

Theo baocaobang.vn