Hạ Lang tập trung xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hạ Lang tập trung huy động các nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm, xây dựng cơ sở vật chất tại các xã theo các tiêu chí NTM, tạo bước chuyển biến rõ nét.
  Trường Mầm non xã Lý Quốc (Hạ Lang) đạt Trường chuẩn quốc gia..

  Đến nay, huyện Hạ Lang quy hoạch được 11/13 xã và chọn xã Cô Ngân là xã điểm xây dựng NTM. Bằng các nguồn vốn lồng ghép 1,22 tỷ đồng, nhân dân đóng góp ngày công lao động đã bê tông hóa gần 20 km đường làng, ngõ xóm. Từ năm 2011 đến nay, tổng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản trên 282 tỷ đồng và đã hoàn thành 39 công trình, hoàn thành đường ô tô đến 16 xóm, với tổng  chiều dài gần 90 km và hơn 10 cầu dân sinh. Lưới điện quốc gia đã được kéo đến 100% xã, số hộ được sử dụng điện trên 94%; đưa vào sử dụng 6 công trình nước sinh hoạt tập trung với 4.000 hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

  Huyện đã hỗ trợ 860 triệu đồng cho 4 hộ dân di chuyển ra khỏi vùng thiên tai, di dãn 24 hộ dân ra xóm biên giới. Từ nguồn ngân sách Trung ương đã bố trí xây dựng quy hoạch phân bổ cho các xã bình quân 300 triệu đồng. Qua nguồn vốn xây dựng hạ tầng cơ sở, từ năm 2012, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đầu tư cho xã Cô Ngân 1 tỷ đồng xây dựng công trình nước sinh hoạt xóm Bản Nhôn - Bản Nưa và làm đường giao thông nông thôn. Năm 2014 từ nguồn trái phiếu Chính phủ 8 tỷ 500 triệu đồng đã thanh toán công trình nước, đường giao thông nông thôn xã Cô Ngân; công trình điện sinh hoạt xóm Bản Nhảng; cải tạo nâng cấp Trạm Y tế xã Thị Hoa; đường giao thông xóm Lũng Phầy - Lũng Cuốn, xã Quang Long...

  Đồng chí Nông Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Cô Ngân cho biết: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã bám sát nghị quyết triển khai thực hiện, căn cứ theo các tiêu chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện phong trào, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Với các nguồn kinh phí hỗ trợ, xã đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình nước sinh hoạt, nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường. Từ năm 2011 đến nay, xã đã đạt được 9 tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2013, cả xã xóa được trên 30 hộ nghèo, hiện chỉ còn 106 hộ, chiếm 27%.

  Từ việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, mạng lưới y tế huyện ngày càng được củng cố, 6 xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 14/14 xã, thị trấn có trạm y tế, 12/14 trạm y tế có bác sỹ. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa. Đến nay, có 2 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Phấn đấu năm 2014, Trường Tiểu học Thanh Nhật sẽ đạt chuẩn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM đạt được kết quả quan trọng. Năm 2013, huyện có trên 78,9% hộ đạt Gia đình văn hóa, trên 54% đạt làng, xóm văn hóa. Toàn huyện hiện có 125 nhà văn hóa xóm, 3 nhà văn hóa xã, thị trấn...

  Đường vào xóm Bản Cỏ , xã Đức Quang (Hạ Lang) đã được bê tông hóa.

  Nguồn vốn Chương trình 30a đã hỗ trợ huyện về sản xuất gần 30 tỷ đồng với trên 13.000 hộ dân được hưởng lợi. Nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, huyện phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2014: xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia về giáo dục, trạm y tế; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; mở rộng diện tích trồng mía đạt 1.200 ha; tăng trưởng đàn gia súc 4 - 5%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 15 tỷ đồng; thông các tuyến đường đến các xóm còn lại...

  Hơn 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Hạ Lang đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn được đổi mới căn bản. Đồng thời, phong trào xây dựng NTM đã trở thành phong trào hoạt động đối với đông đảo quần chúng nhân dân; hạ tầng cơ sở đang được làm mới và nâng cấp, thu nhập người dân ngày càng được cải thiện..., đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 9 xã đạt 6 tiêu chí, 3 xã đạt 7 tiêu chí, xã điểm Cô Ngân đạt 9 tiêu chí.

  Trong những năm tiếp theo, huyện Hạ Lang tiếp tục triển khai các giải pháp tập trung chỉ đạo, huy động lồng ghép các nguồn lực thực hiện các tiêu chí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình, huy động hệ thống chính trị từ huyện đến các cơ sở chung sức xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2015 - 2016 xã điểm Cô Ngân cơ bản hoàn thành các tiêu chí. 

  Theo baocaobang.vn