Họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017

Ngày tháng VB: 
25/12/2017
Số/ký hiệu: 
314/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng; Sở VHTT&DL; Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT