Họp trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp Tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo

Ngày tháng VB: 
08/9/2017
Số/ký hiệu: 
237/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở, ban, ngành và các UBND huyện, thành phố; Viễn thông Cao Bằng