Họp về công tác chuẩn bị Tổ chức Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng; 69 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
31/5/2019
Số/ký hiệu: 
140/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các thành viên Ban tổ chức; Sở VHTT&DL