Họp về việc chuẩn bị tổ chức ngày Hội văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm

Ngày tháng VB: 
07/11/2017
Số/ký hiệu: 
287/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Các sở: VHTT&DL, Tài chính, Nội vụ; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Bảo Lâm