Họp với Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) và Đoàn các công ty lữ hành khảo sát dịch vụ du lịch trong khuôn khổ dự án Du lịch cộng đồng CRED tại Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
24/7/2017
Số/ký hiệu: 
175/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: KH&ĐT, VHTT&DL, Ngoại vụ; Bộ CH BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải Quan; Ban QL Công viên địa chất non nước Cao Bằng; UBND huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh