Hội nghị tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai

Ngày tháng VB: 
24/5/2017
Số/ký hiệu: 
1525/UBND-TH

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở, ban, ngành: Bộ CHBĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban QLKKT tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Công an tỉnh; Các doanh nghiệp: TCT ĐT&XNK Cao Bằng, CTy CP XNK Cao Bằng, Cty TNHH TMVT Phú Anh, Cty TNHH DVSX và XNK Hùng Dũng, Cty TNHH MTV CT;