Hội nghị trực tuyến Chính phủ Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Ngày tháng VB: 
11/10/2017
Số/ký hiệu: 
266/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở TNMT, NN&PTNT, KH&ĐT; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CH BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục QL thị trường; BCĐ CTMTPT Lâm nghiệp Cao Bằng; Các Huyện ủy, Thành ủy TP Cao Bằng; Công an và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố;