Hội nghị trực tuyến Chính phủ tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT

Ngày tháng VB: 
28/12/2017
Số/ký hiệu: 
318/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, KH&CN, TN&MT, XD, TP, TT&TT, LĐTB&XH; NHNN VN Chi nhánh Cao Bằng; Công an tỉnh; Dân tộc; Hội Nông dân tỉnh; LMHTX tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đài PT&TH tỉnh; Báo CB; Viễn thông CB