Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 của BCĐ 138/CP

Ngày tháng VB: 
24/7/2017
Số/ký hiệu: 
176/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tỉnh; Công an tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB