Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017

Ngày 20/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự  Hội nghị có các đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 -2020. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2017, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình xây dựng nông thôn mới ( NTM) và Chương trình giảm nghèo bền vững (GNBV) và đạt được những kết quả khả quan. Nguồn ngân sách Nhà nước bố trí cho thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 718.264,155 triệu đồng, đến thời điểm ngày 31/1/2018 giải ngân được trên 426,8 tỷ đồng. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, bố trí vốn từ Chương trình 30a đầu tư 56 công trình, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa 34 công trình, đào tạo nghề cho 5.165 người; từ Chương trình 135, bố trí vốn đầu tư 261 công trình, thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản tại 2 xã: Thái Học (Nguyên Bình), Dân Chủ (Hòa An). Tính đến cuối năm 2017 toàn tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo được 3,86% với 6.293 hộ thoát nghèo đạt 128,6%KH.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2017 có thêm 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Nam Tuấn, xã Hồng Việt huyện Hòa An; xã Đào Ngạn huyện Hà Quảng; xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh; xã Đức Long, huyện Thạch An; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh đến hết năm 2017 được 10 xã. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 8,27 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí so với năm 2016, đạt 98,4% so với kế hoạch. Cụ thể: có 10 xã đạt 19 tiêu chí; 38 xã đạt 10-14 tiêu chí; 115 xã đạt 5-9 tiêu chí; 14 xã dưới 5 tiêu chí. Số xã dưới 5 tiêu chí giảm được 10 xã so với năm 2016 (Đạt 83,3% so với kế hoạch). Bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng thiết yếu được xây dựng khang trang; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Năm 2018, tỉnh đưa ra mục tiêu phấn đấu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên. có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã: Bế Triều, huyện Hòa An; Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; Phù Ngọc, huyện Hà Quảng; Đình Minh, huyện Trùng Khánh; Minh Thanh, huyện Nguyên Bình. Số tiêu chí bình quân/xã tăng thêm từ 1 - 1,5 tiêu chí so với năm 2017; phấn đấu bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 9,4 tiêu chí/xã. Nhóm xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí tăng 02 tiêu chí/xã; nhóm 5 - 9 tiêu chí tăng 0,7; nhóm dưới 5 tiêu chí tăng từ 1 - 2 tiêu chí. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 đến nay. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG các cấp; thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nguồn vốn các dự án khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020 thuộc các chương trình MTQG; triển khai thủ tục đầu tư các công trình dự án, đề án, kế hoạch chi tiết theo nguồn vốn được giao; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các chương trình MTQG; rà soát các chiều thiếu hụt của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó xây dựng kế hoạch trợ giúp cụ thể để giải quyết các chiều thiếu hụt của từng hộ nghèo...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị các sở, ngành tham mưu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn để các huyện triển khai kịp thời;  rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 09/NQ-HĐND, ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định một số định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho phù hợp với văn bản hướng dẫn của TW, về nguồn lực để thực hiện chương trình. Các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Các cơ quan được UBND tỉnh phân công giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới tích cực khảo sát, nắm tình hình, có biện pháp hỗ trợ kịp thời.  Các huyện, Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình; xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình MTQG năm 2018; triển khai các mô hình, dự án giảm nghèo tại các xã phấn đấu về đích nông thôn mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động nông thôn. Tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các xã đạt 19 tiêu chí trong năm 2018, giai đoạn đến năm 2020 và các xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Dương Liễu - Ngọc Ái