Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Ngày tháng VB: 
06/2/2018
Số/ký hiệu: 
46/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở, ban, ngành; Báo Cao Bằng; UBND TP Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng