Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT

Ngày tháng VB: 
28/12/2018
Số/ký hiệu: 
360/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: KH&ĐT, TC, KHCN, TN&MT, YT, CT, LĐTB&XH, TT&TT, Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, LMHTX tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi nhánh NH CSXH tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; VNPT Cao Bằng