Hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề ''đồng hành cùng Doanh nghiệp''

Ngày tháng VB: 
15/05/2017
Số/ký hiệu: 
108/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, XD, GTVT, NN&PTNT, Nội vụ, VHTH&DL, NHNN CNTCB, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh, Cục Hải quan,Cục Tuế tỉnh, Công an tỉnh,Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy KDN,