Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tên nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

Ngày tháng VB: 
10/6/2014
Số/ký hiệu: 
168/GM-UBND
Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Công an tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tỉnh